Breaking News

BÀI VIẾT MỚI

Yakuza 5 Remastered

Tiếp nối sự thành công của Yakuza 0, Kiwami và Kiwami 2 trên nền tảng PC và Xbox One, RGG Studio đã quyết định đưa 3 chương tiếp theo trong câu chuyện của Kiryu Kazuma lên 2 hệ máy này.

Read More »

Yakuza 4 Remastered

Tiếp nối sự thành công của Yakuza 0, Kiwami và Kiwami 2 trên nền tảng PC và Xbox One, RGG Studio đã quyết định đưa 3 chương tiếp theo trong câu chuyện của Kiryu Kazuma lên 2 hệ máy này.

Read More »

Yakuza 3 Remastered

Tiếp nối sự thành công của Yakuza 0, Kiwami và Kiwami 2 trên nền tảng PC và Xbox One, RGG Studio đã quyết định đưa 3 chương tiếp theo trong câu chuyện của Kiryu Kazuma lên 2 hệ máy này.

Read More »